Právě se nacházíte:

Dovolená s dětmi

Upozorňujeme občany, že překračovat státní hranice České republiky je možné pouze s platným cestovním dokladem. K překročení hranice s členským státem Evropské unie lze místo cestovního pasu využít občanský průkaz.

Zápisy dětí mladších 10 let do cestovního pasu rodiče se přestaly provádět dne 30. 06. 2011 a stávající jsou platné jen do 26. 06. 2012.

Máte-li v plánu cestovat do zahraničí se svými dětmi, dostavte se včas se svým synem či dcerou na oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů, které pro občany s trvalým pobytem v Městské části Praha 11 sídlí v Praze 4, Vidimova ulice 1324, a požádejte o vydání cestovního pasu. Vyhnete se tak dlouhým čekacím lhůtám a frontám, které se každoročně před prázdninami tvoří.

K vydání cestovního pasu pro nezletilé dítě je zákonný zástupce povinen předložit rodný list dítěte, popř. svůj rodný list (kvůli ověření státního občanství České republiky), v případě, že dítě bylo držitelem cestovního pasu, odevzdat původní cestovní pas. Dítěti na místě pořídíme snímek obličeje, staršímu 12 let sejmeme i otisky prstů, žádost o vydání cestovního pasu vytiskneme, dítě školou povinné žádost podepíše a zákonný zástupce zkontroluje všechny údaje a jejich správnost stvrdí podpisem. Správní poplatek za vydání cestovního pasu pro dítě mladší 15 let se vybírá v hotovosti při podání žádosti, jeho výše činí 100,- Kč, platnost dokladu je 5 let.

Nově můžete využít možnosti požádat o vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let. K žádosti o vydání prvního občanského průkazu je třeba předložit rodný list občana, jemuž má být průkaz vydán a rodný list zákonného zástupce, potřebný k ověření státního občanství České republiky. Přítomnost dítěte je stejně jako u podání žádosti o cestovní pas nutná, postup pořízení žádosti je obdobný jako u cestovního pasu. Správní poplatek ve výši 50,- Kč se hradí v hotovosti, platnost průkazu je též 5 let.

www.praha11.cz