Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

Proběhla akce Průjezdnost vozidel

26. 10 2011 | Dne 20. 10. 2011 proběhla od 16.30 hodin akce nazvaná „Průjezdnost vozidel Integrovaného sboru komunikacemi Jižního Města“. Akce se zúčastnily: výjezdová posádka hasičů, zástupci Městské policie OŘ Praha 11, za MČ Praha 11 - zástupce starosty Jan Meixner (vlevo v rozhovoru), Ing. Myška (JMparkovací), Martin Janda (SSÚ), Pavel Krčílek a v neposlední řadě zástupci médií.

Na základě vzájemné domluvy zástupců MČ Praha 11 s hasiči byla stanovena tato trasa: ul. Zdiměřická, Ocelíkova, Horčičkova, Kosmická, Křejpského, Hekrova (slepý konec za parkovištěm).

Na těchto ulicích bylo místním šetřením zjištěno následující:

1. Ulice Zdiměřická – neprůjezdnost HZS celou ulicí, vozidlo zůstalo stát za odbočením.  Řešení: Zajištění průjezdnosti úpravou v dopravním značení – dle projektu koncepce dopravy zpracovaného MČ Praha 11 – vzhledem k tomu, že toto opatření zasahuje do práv občanů ve smyslu správního řádu a směrnic EU, OŽP – SSÚ tuto úpravu povolí formou veřejné vyhlášky s následným vydáním opatření obecné povahy. Nebude se ovšem jednat první fázi o obytnou zónu, ale o parkování na vyznačených parkovacích místech.

2. Ulice Ocelíkova – průjezdnost omezená, velký problém stání vozidel nedovoleně v křižovatce, kde nemají co dělat – v tomto případě prosím o dohled a následné řešení vozidel stojící nedovoleně v křižovatce. Řešení: taktéž jak v bodě 1 – úprava parkování dle schváleného projektu

3. Ulice Kosmická, Anny Drabíkové – průjezdnost vcelku dobrá – pokud řidiči budou dodržovat platné dopravní značení a bude pravidelně realizována vymahatelnost porušení dopravního značení, tak hasiči projedou.

4. Ulice Křejpského – v současné době částečně průjezdná, problém je v rameni, které se napojuje na komunikaci Nad Opatovem – špatná průjezdnost – taktéž bude provedeno opatření v úpravě dopravního značení

5. Ulice Hekrova – slepý konec – neprůjezdnost s ohledem na zaparkovaná vozidla – bude provedena úprava v dopravním značení tak jak je uvedeno v bodě č. 1

Závěrem lze konstatovat, že projížďky s IZS budou i nadále pokračovat, neboť prioritou je zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na území JM. Děkuji za spolupráci.

www.praha11.cz

Diskuse

 
.

Speciály

Naše magazíny

Novinky ze světa bydlení, aut, techniky ...

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO