Nadace Naše dítě vstupuje do 28. roku pomoci handicapovaným dětem

Nadace Naše dítě letos vstupuje do 28. roku své existence. Za tuto dobu bylo ve prospěch českých handicapovaných dětí přerozděleno díky štědrým dárcům více než 280 milionů korun. Finance putovaly do více než 1000 českých rodin a do 733 organizací, které pečují o děti s handicapem, mimo jiné také na dětská oddělení nemocnic po celé ČR.

V posledních třech letech nadace zaměřila svou pozornost více na pomoc individuálním žadatelům, tedy rodinám s handicapovanými dětmi. Oproti předchozím letům je počet vyřízených individuálních žádostí rodin o více než 50 % vyšší. Aktuální poměr podpory organizací pečujících o děti s handicapem a konkrétních rodin je 30 % (organizace) ku 70 % (rodiny). Celkový počet žádostí ročně již přesahuje číslovku 200. 

„Naši pomoc jsme v posledních letech zaměřili více do rodin, které pečují o dítě, nebo děti s handicapem. V mnoha případech jde o matky samoživitelky, které na péči o děti zůstaly samy. Pokud jde navíc o péči o handicapované dítě, je to nesmírně náročné. Rodič nemůže chodit do práce a je závislý pouze na dávkách od státu. Zároveň však potřebuje nemalé finance na úhradu rehabilitací, lázeňských pobytů, neurorehabilitací či kompenzačních pomůcek. Na velkou část těchto pomůcek nepřispívají zdravotní pojišťovny, a tito lidé se tak ocitají v pasti. Pak jim nezbývá nic jiného, než se obrátit o finanční podporu na nás,“ říká Iva Kozáková z Nadace Naše dítě. 

Rok 2020 i rok letošní byl velmi turbulentní. Onemocnění Covid-19 zkomplikovalo situaci řadě rodin, a to i těm, které doposud žádné finanční problémy neřešily. Ekonomická situace sociálně slabších rodin či rodičů samoživitelů se ještě výrazně zhoršila. Proto nadace podpořila právě tyto nejzranitelnější skupiny obyvatel mimořádným příspěvkem. Podpořeno bylo na 200 dětí žijících pouze s jedním rodičem. 

Kromě pomoci handicapovaným dětem nadace už v roce 2019 rozšířila svou činnost na podporu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, a to například projektem na podporu mimoškolního vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených oblastí, dětí z dětských domovů nebo z pěstounských rodin. 

Tato pomoc byla v roce 2020 dále rozšířena o financování technického vybavení pro distanční výuku. Darované notebooky a tablety budou sloužit dětem ze znevýhodněného sociálního prostředí pro přípravu do školy, plnění domácích úkolů a také zdokonalení jejich technických dovedností. Primárně však znamenaly plnohodnotnou možnost zapojit se do distanční výuky, když jiná možnost nebyla. 

Ve spolupráci s dlouholetým partnerem innogy Česká republika a.s. nadace letos předala na 900 notebooků do pěstounských rodin a dětských domovů po celé ČR. Dalších více než 20 notebooků nadace mohla financovat díky podpoře Nadace ČEZ. 

Technika v dětských domovech byla mnohdy zastaralá, nedostatečně funkční pro aktuální potřeby online výuky, počítače chyběly apod. V pěstounských nebo sociálně slabších rodinách často chybí finanční prostředky na pořízení notebooku či tabletu. 

Nadace se v letošním i loňském roce snažila rychle zareagovat na aktuální události a podpořit rizikové či nejvíc ohrožené skupiny dětí. Letos v tomto duchu nabídla pomoc rodinám s dětmi postižených přírodní katastrofou na jihu Moravy. 

„Vyhlásili jsme sbírku na podporu dětí z oblastí zasažených tornádem. Přispíváme rodinám na obnovu dětských pokojů, na vybavení pro děti do škol, rovněž na notebooky pro distanční výuku, dětská kola a podobně. Prozatím jsme podpořili 25 rodin z Hrušek, Moravské Nové Vsi a dalších přilehlých obcí, kterým se červnová katastrofa nevyhnula. Významně naši aktuální sbírku na Donio.cz podporuje také e-shop CZC.cz a jeho zákazníci,“ doplňuje Ivana Kozáková. 

Nadále trvá spolupráce s dlouhodobými partnery nadace, společností KIA Czech s.r.o. a ROSSMANN s.r.o. Projekt Já a KIA pomáháme dětem je dlouhodobě zaměřen na pomoc dětem s diagnózami DMO a PAS. Za 11 let spolupráce bylo ve prospěch těchto dětí věnováno téměř 3,5 milionu korun. 

Se společností ROSSMANN aktuálně nadace spolupracuje v rámci jejich klubového věrnostního programu. V letošním roce díky zákazníkům ROSSMANN mohla nadace podpořit například Verunku a přispět na nový vůz částkou 335 242 korun. Jedenáct let spolupráce přineslo téměř 60 milionů korun ve prospěch handicapovaných dětí. 

Nadace Naše dítě provozuje mimo jiné také Linku právní pomoci, na které každou středu poskytují bezplatné právní poradenství advokáti z České advokátní komory, a to bez nároku na honorář. 

„Děkujeme všem, kteří nás podporují, ať už firemním dárcům či jednotlivcům. Velice si vážíme podpory pro děti, ke kterým osud nebyl příliš vlídný i podpory nadace jako takové. Péče o handicapované děti je pro rodiče vskutku velmi náročná, fyzicky, psychicky i finančně. Je to mnoho příběhů ročně a my jsme moc rádi, že můžeme díky solidaritě našich dárců usnadňovat životy jak rodičům, tak především vnést trochu světla a radosti do života handicapovaným dětem. Žádný dar není zanedbatelný,“ uzavírá Ivana Kozáková.