Navzdory silné důvěře vedení firem v technologie čelí většina z nich omezenému růstu

Globální studie společnosti Accenture zjistila, že i když většina generálních ředitelů vyjadřuje silnou důvěru v účinnost svých současných IT systémů, jimi vedené firmy mají problém dosáhnout takové úrovně inovací, která generuje růst a výnosy.

Studie „Your Legacy or Your Legend? A CEO’s Guide to Getting the Most Out of New Technologies,”  (Vaše minulost nebo vaše úspěšná budoucnost? Příručka pro generální ředitele, jak vytěžit maximum z nových technologií), je založený na dosud největším průzkumu v oblasti podnikového IT, kterou kdy společnost Accenture provedla, a která zahrnuje data z více než 8 300 organizací ve 20 zemích, se zapojením 885 generálních ředitelů.

Průzkum, který analyzoval zavádění jak rozvinutých, tak i rozvíjejících se technologií – jako je umělá inteligence (AI), cloud, blockchain a rozšířená realita – zjistil, že pouze 10 % společností činí optimální rozhodnutí o investicích do technologií a získá z nich tak plnou hodnotu. Agresivnějším zaváděním nových technologií a odstraněním překážek efektivního škálování inovací tyto společnosti generují více než dvojnásobné tempo růstu příjmů ve srovnání se společnostmi ve spodní části žebříčku.

Studie zároveň zjistila, že 80 % generálních ředitelů věří, že mají k dispozici správné technologie pro zavádění inovací ve velkém rozsahu a 70 % z nich tvrdí, že jsou velmi dobře informováni o investicích své organizace do inovací.

„Většina společností riskuje výraznou ztrátu budoucího růstu příjmů kvůli rozdílu mezi potenciální a dosaženou hodnotou získanou z investic do technologií," řekl Paul Daugherty, ředitel pro inovace a technologie společnosti Accenture. „Naše zpráva nabízí vrcholovým managerům nový plán, který jim pomůže se strategickými investicemi – poradí s překonáním mezery v inovacích a podnítí vyšší růst.“

V rámci své studie společnost Accenture identifikovala pět klíčových faktorů - neboli „CEST“ -, které odlišují 10 % nejlepších společností:

Pokrok: rozsah, v jakém společnosti zavádějí nové technologie, které rozvíjejí obchodní procesy v rámci podniku. Jedním z příkladů je použití cloudu a umělé inteligence (AI) ke zvýšení efektivity mnoha obchodních procesů a opouštění zaběhnutých způsobů práce z minulosti.

Adaptace: vytvoření podmínek pro to, aby se systémy IT mohly přizpůsobit měnícím se tržním podmínkám. Například pomocí opatření jako je opouštění zastaralých systémů a využívání cloudových služeb jako katalyzátoru inovací.

Načasování: tvorba vhodného postupu a plánů zavádění nových technologií. To začíná identifikací základních technologií a upřednostňováním adopce na  základě jejich celofiremního dopadu.

Lidská + strojová pracovní síla: využívání technologií k rozvoji zaměstnanců a zvyšování poutavosti práce při současném zvyšování efektivity. To může být například personalizované školení zaměřené na technologie budoucnosti, které poskytne reálné zkušenosti.

Strategie: aktivní sladění obchodních strategii s IT strategií a propojení investic do technologií tak, aby se lépe využily příležitosti.

„Pro společnosti, které aktivně nevytvářejí celofiremní systémy, které jsou plně optimalizovány pro všechny rychle se rozvíjející a zaváděné technologie, bude obtížné udržet krok a uvidí, že se to negativně projeví na jejich finanční výkonnosti,“ řekl James Wilson, ředitel sekce informačních technologií a obchodního výzkumu ve společnosti Accenture.