Před 20 lety začala v Thomayerově nemocnici léčba rakoviny

Léčba rakoviny začala v Thomayerově nemocnici před 20 lety. Onkologické oddělení vzniklo k 1. lednu 1992, letos k 1. lednu se stalo onkologickou klinikou. U vzniku oddělení i jeho přeměny na kliniku stála přednostka kliniky profesorka Jitka Abrahámová. Přispěla k tomu, že v roce 1993 byla otevřena jednotka včasného záchytu rakoviny prsu. Jako první v ČR provedlo tehdejší onkologické oddělení pilotní projekt pro screening rakoviny prsu.

V roce 2006 se onkologické oddělení stalo součástí komplexní onkologické skupiny Prahy a Středočeského kraje a od roku 2009 Komplexního onkologického centra spolu s Bulovkou a Všeobecnou fakultní nemocnicí. Komplexní centrum může podávat drahou biologickou léčbu. Součástí centra je i rehabilitace pro pacientky po operaci prsu.

Klinika má moderní radioterapii, která vznikla v roce 1996 přestavbou části protiatomového krytu a byla vybavena cesiovým a kobaltovým ozařovačem. Týž rok byla otevřena i čtyřlůžková jednotka intenzivní onkologické péče. Ozařovací trakt byl v roce 2006 vybaven CT simulátorem, plánovací jednotkou a lineárním urychlovačem o vysokém výkonu, který nahradil přesluhující ozařovač kobaltový. Od února 2006 jsou veškerá cytostatika připravována centrálně v ústavní lékárně.

V květnu 2010 otevřela nemocnice nový stacionář pro ambulantní onkologickou léčbu. Nové prostory umožnily oddělit pacienty přicházející na kontrolu od pacientů léčených chemicky nebo biologicky. Zkrátily se tím čekací doby a stoupla celková kapacita služeb. Po přestavbě stoupl komfort a bezpečí pro pacienty, lékaře i další zdravotnický personál.

Krokem k rozšíření služeb v radiační onkologii byla výstavba nového radioterapeutického pavilonu a instalace druhého lineárního urychlovače a terapeutického rentgenu v roce 2011. Peníze na to získala nemocnice z EU.

Radioterapie na Bulovce se řadí k nejmodernějším zařízením svého druhu v Česku. Největší část ozařovaných pacientů tvoří muži léčení s rakovinou prostaty a ženy ozařované po operaci rakoviny prsu. Léčba zářením se kombinuje s chemoterapií, léčbou hormonální, biologickou a podpůrnou.

Rozvoj onkologie podporuje v nemocnici téměř dvě desítky let Nadační fond onkologie pro 21. století. Z jeho prostředků nemocnice zakoupila řadu přístrojů, například nový mamograf či pojízdný rentgen.

zdroj: ČTK