Preventivní opravy silnic jsou nutné, pasportizace výtluků a trhlin ale chybí

Mimořádná situace, spojená s pandemií Covid-19, podtrhla neocenitelný přínos digitalizace a inovativních technologických řešení. Aktuální vývoj vytváří silný tlak na zrychlení digitální transformace nejen ve firmách, ale také ve státní správě. Jedním z příkladů moderních technologií, které mohou mít celospolečensky pozitivní dopad, je softwarová aplikace pro záznam poruch a oprav vozovek mikrovlnnou technologií FUTTEC App. Jde o zcela transparentní nástroj k pasportizaci  poruch na asfaltových pozemních komunikacích a dokumentaci způsobu a výsledku jejich oprav. Právě podobná inovativní řešení, jako jsou preventivní opravy českých vozovek pomocí technologie FUTTEC s využitím její digitální aplikace, mohou přispět k větší efektivitě, snížení nákladů na údržbu silnic – a především ke zvýšení komfortu a bezpečnosti silniční dopravy.  

Samotná technologie FUTTEC je založena na mikrovlnném hloubkovém ohřevu opravovaného místa bez degradace asfaltové směsi, který zajistí homogenní splynutí přidávaného materiálu s okolním povrchem bez vzniku spár a následně i výtluků. Tato metoda je zatím jediná, jež dokáže zacelit lokální poruchu (výtluk nebo trhlinu) beze změny původních vlastností vozovky. A právě za účelem transparentní dokumentace poruch a následných oprav pomocí mikrovlnného záření vznikla softwarová aplikace FUTTEC. Tu si lze nainstalovat do libovolného chytrého telefonu, tabletu, notebooku nebo počítače.

Aplikace slouží k evidenci poruch asfaltových vozovek, záznamu jejich polohy a podrobné dokumentaci všech aspektů opravy (včetně času zahájení a dokončení, klimatických podmínek, typu a spotřeby použitého materiálu, technologické teploty nebo jmen pracovníků). Mezi její další funkce patří schopnost vygenerovat závěrečný Protokol o opravě. Ten slouží jako záruční list provedené opravy pro správce komunikace, který lze v elektronické formě sdílet mezi údržbářskou firmou a zadavatelem nebo ho vložit do jiných evidenčních softwarů správců. 

„Aplikace FUTTEC App může přispět k evidenci, zadávání a dokumentování oprav prováděných také jinými technologiemi. Umí tak podstatně zrychlit a zlevnit celý cyklus preventivní údržby pozemních komunikací: od jejich prohlídky a evidence poruch přes rychlý zásah až po záznam všech důležitých informací o opravě kvůli případné budoucí veřejné kontrole. Vše je pak transparentní a zpětně snadno dohledatelné. Velkým problémem současné preventivní údržby totiž je, že jí není věnována patřičná pozornost: než dojde k provedení údržby je už vozovka v tak špatném stavu, že je nutný radikální zásah s dlouhou uzavírkou příslušné silnice nebo ulice. Výtluky a trhliny se evidují velmi málo, a tím pádem ani nemůže dojít k opravě. A pokud už správci silnic nebo ulic preventivní opravy dělají, neexistuje k nim opravdu komplexní, transparentní pasportizace. Aby bylo i za několik let jasné, lehce dohledatelné a fotograficky zdokumentované, co se vlastně opravilo, a správci silnic mohli s těmito daty dále efektivně pracovat,“ komentuje zakladatel společnosti FUTTEC Jiří Rušikvas.