Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

Více práce pro dobrovolné hasiče

12. 10 2011 | Městská část Praha 11, jako zřizovatel Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Praha 11 – Chodov, má milou povinnost informovat o souhlasném rozhodnutí Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a Městského sdružení hasičů Praha, týkající se změny zařazení jednotky SDH Praha 11 – Chodov z kategorie JPO V do kategorie JPO III.

Povýšení jednotky do kategorie JPO III korunuje desetileté úsilí někdejších velitelů Michala Brunnera, Jana Kostíka i současného velitele Jiřího Košárka, stejně tak jako všech členů sboru, o zvýšení odborné a technické úrovně jednotky, které se odráží též v dlouholeté finanční, organizační a morální podpoře jednotky ze strany městské části, která je na členy sboru patřičně hrdá.

Změna kategorie jednotky de iure potvrzuje stav, který již de facto existuje, jak z hlediska početního stavu členů a vybavenosti jednotky, tak z hlediska toho, že jednotku operační středisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy již běžně používá k výjezdům mimo území jejího zřizovatele, tedy Prahy 11.

Uvedený fakt jen potvrzuje profesionalitu personálního složení naší hasičské jednotky, tak i výborné technické vybavení. Ocenění je též novou motivací pro současné i případné nové členy sboru.

Potvrzení návrhu lze očekávat po vydání souhlasného stanoviska Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Pozn.: Kategorie jednotek požární ochrany

Jednotky požární ochrany kategorie JPO I až JPO III na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru ČR provádí zásah i mimo katastrální území obce, v níž jsou dislokovány.

Jednotky PO kategorie JPO IV až JPO VI plní úkoly jednotky v místně příslušném katastrálním území obce nebo areálu podniku svého zřizovatele, příp. na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru poskytují speciální techniku.

Po dohodě se zřizovatelem mohou být jednotky kategorie JPO IV až JPO VI využívány k zásahům i mimo svůj územní obvod.

www.praha11.cz

Diskuse

 
.

Speciály

Naše magazíny

Novinky ze světa bydlení, aut, techniky ...

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO