Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

Vodní dílo Hostivař se odbahňuje

28. 04 2011 | K realizaci je připraven projekt celkové revitalizace vodního díla Hostivař, a to včetně odbahnění, které svým objemem (197 000 m3) několikanásobně převyšuje všechny doposud v Praze prováděné odbahňovaní práce.

Revitalizace vodního díla zahrnuje různé více či méně viditelné práce, z nichž samozřejmě nejvýraznější je samotné odbahnění. Již v předstihu byla v roce 2003 postavena v horní části nádrže dělící přeronová hráz, která od té doby zachycuje sedimenty a zabraňuje dalšímu zanášení přehrady. V letech 2009-2010 byla provedena sanace betonového objektu hlavního vypouštěcího zařízení přehrady. V  roce 2010 byl proveden kompletní průzkum celého povodí Botiče nad přehradou s cílem objevit a identifikovat znečišťovatele vody Botiče s cílem zlepšit i kvalitu vody, přitékající do přehrady. Na pravém břehu nádrže byla již v zimě 2010 zahájena rekonstrukce břehového doprovodu, kdy na příhodných lokalitách byly odstraněny u nás nepůvodní akáty a budou nahrazeny novými výsadbami vrb a olší. Na levém břehu  bude v letošním roce provedeno lokální zpevnění břehů z kamenného záhozu.

Samotný projekt odbahnění řeší vyčištění celé plochy dna od přeronové hrázky po hlavní hráz. V rámci přípravných prací byly v horní části přehrady provedeny odvodňovací strouhy tak, aby bahno rychleji vysychalo. V horní části nádrže, která je z biologického hlediska hodnocena jako nejcennější, budou zřízeny dva ostrůvky s oblázky určené pro hnízdění ptáků a jeden malý mokřad pro rozvoj obojživelníků.

Práce na odbahnění byly zahájeny dne 21. 4. 2011 předáním staveniště dodavateli prací„Práce na odbahnění byly zahájeny dne 21. 4. 2011 předáním staveniště dodavateli prací – sdružení firem „ Čistá Hostivař“, vlastní odbahnění započalo dnes výstavbou provizorní komunikace na odvoz bahna ve dně přehrady a také již přehazováním bahna širokopásými bagry . Celkové náklady na vlastní odbahnění jsou 75 milionů korun a budou hrazeny z rozpočtu hlavního města Prahy,“ uvedl 1. náměstek primátora Karel Březina a dodal: „Vodní dílo Hostivař je největší vodní nádrží na území Prahy, a to jak velikostí zatopené plochy - téměř 35 hektarů, tak i na objem zadržované vody - 1,31 milionu m3. Přehrada byla postavena v letech 1959 - 1963,  od té doby nebyla nikdy čištěna a je po celé ploše zanesena bahnem, což negativně ovlivňuje jak retenční schopnosti přehrady, možnosti provozních manipulací na hrázi, tak i kvalitu vody, a tím i možnosti rekreačního využívání přehrady. Celkově je totiž v přehradní nádrži 197 000 m3 sedimentu, s maximální změřenou výškou bahna 2,7 metru.“

V rámci dlouhodobého programu „Obnova a revitalizace pražských nádrží“, který připravuje a zajišťuje odbor ochrany prostředí MHMP, probíhaly postupně revitalizační práce na jednotlivých nádržích v majetku hl.m.Prahy. V rámci těchto prací tak byl např. odbahněn Počernický rybník (60 000m3 bahna), vodní dílo Džbán (54 000 m3) nebo Kyjský rybník (69 000 m3).

www.praha11.cz

Diskuse

 
.

Speciály

Naše magazíny

Novinky ze světa bydlení, aut, techniky ...

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO