Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím
Právě se nacházíte:

Zoopark v Praze 11

4. 11 2011 | Na nevyužitém pozemku na okraji Prahy 11 se od 1. 11. 2011 buduje nová parková plocha, která by měla sloužit nejen k oddechu, ale především k přiblížení k přírodě lidem z blízkého i vzdálenějšího okolí.

Projekt nemá ambice se stát konkurenci pražské ZOO, prostor o velikosti cca 5000 m2 bude nabízet ukázky několika desítek našich domestikovaných nebo i divoce žijících živočichů. Celý projekt je směrován na rozšíření povědomí o spolužití zvířat a člověka, o chovu domácích zvířat a důrazem na dosažení praktických zkušeností s nimi. Vnitřní expozice bude průběžně přestavována podle právě probíhající výuky základních škol tak, aby postupně bylo možné praktickým a názorným způsobem prohlubovat výuku v oblastech přírodních věd a ekologie. Doplňkovou, ale nezanedbatelnou činností realizovanou v zooparku bude i praktická ochrana živočichů, formou stanice pro záchranu ježků a drobných savců.

Projekt vzniká ve spolupráci městské části a budoucího provozovatele OS Tarrouca, kde městská část vloží do projektu částku 2,5 mil korun a sdružení zbytek nákladů odhadovaných na cca 5 - 7 mil korun. Tím se podařilo významně snížit nároky na rozpočet městské části a zároveň docílit urychlené realizace tohoto projektu.

Stavba má platné stavební povolení a proto již byla realizována výstavba oplocení objektu, aby nedocházelo k jeho poškozování ze strany bezdomovců apod. V současné době je zahájena první etapa projektu.

Využití pozemku je řešeno s ohledem na jeho polohu a s ohledem na stávající inženýrské sítě. Vzrostlá zeleň bude zachována, stejně jako výškové rozčlenění pozemku (v místě jeho svažování bude vodní plocha v rámci pavilonu vyder). Řešení nevyžaduje přesuny materiálu mimo pozemek.

Jednotlivé objekty budou situovány podle jejich funkce. Hlavním motivem bude vstupní brána s prodejem lístků z Exnerovy ulice. Dopravní dostupnost bude řešena parkovací studií a není součástí tohoto projektu. Vstupní část bude přístupná z pěší komunikace, tak bude umožňovat případný vjezd techniky. Bude zde také objekt občerstvení, o které se dá, Vzhledem k atraktivní poloze objektu, očekávat poměrně velká poptávka. Nezapomeňme, že tudy vede hlavní trasa k Milíčovským rybníkům a také cyklotrasa.

Objekt občerstvení nabídne i zázemí pro zaměstnance (klubovna) a zázemí pro hosty (WC). Zakrytá pergola umožní klidné posezení s výhledem na zoopark či na plochu pro přednášky a podobné aktivity.

Zoopark bude obsahovat stáje (kozy, ovce a drobné domácí zvířectvo) s možností jejich prohlídky. Vodní svět bude tvořit pavilon vyder, budou zde pavilony drobných šelem a pavilony ptáků. Dalším objektem bude pavilon biotopů. Celý systém bude propojen vodním prvkem ve formě vodních ploch či potůčků, které například budou protékat pavilonem biotopů. Spíše technickou atrakcí bude prezentace čističky odpadních vod a kořenové čističky odpadních vod s bahenními rostlinami.

Jednotlivé prostory budou od sebe odděleny ohradami s elektrickým ohradníkem včetně ochrany proti vniku nežádoucích osob či zvěře z venkovního prostoru kolem zooparku. Objekt nebude klasickou formou oplocen, oddělení od okolního prostoru bude opět řešeno pouze ohradami s elektrickým ohradníkem (v zooparku se bude také volně pohybovat drobná zvěř). Ohrady budou místy vybaveny konstrukcemi pro popínavé rostliny do výšky cca. 1,8 m.

www.praha11.cz

Diskuse

 
.

Speciály

Naše magazíny

Novinky ze světa bydlení, aut, techniky ...

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO